කතරගම දෙවියන්


එලාර සමග යුද්දයට ගිය ගැමුනු කුමරු කතරගමදි දවල්  කැමට කදයුරු බැද සෙවකයන් කෑම පිලියෙල කරන තුරු ගැමුනු කුමරු කතරගම දෙවියන් ගැන අසා ඇති නිසා ඒගැන සොයා බැලිමට ගොස් ඇත.මෙ අතර ගැමුනු කුමරුන්ට කෑම පිලියෙල කරන තැනට තාපසයෙක්  පැමින කෑමට යමක් ඉල්ලා ඇත.රජතූමාට පලමුව කෑම ලබා දිය යුතූ නිසා කෑම නැතැයි තාපසයාට පැවසු විට  බාජන පෙන්නා මෙවායෙ මොනවා දැයි සේවකයින් ගෙන් ඇසු විට ඒ වායෙ උදු  යැයි කියු නිසා උපශාන්ත ගමනෙන් නැවත ගියෙය.
කතරගම දෙවියන් සොයා ගිය කුමරු නැවත පැමින කෑම ගැනිමට බැලුවිට කෑම සෙරම උදු පිටි බවට පත්ව ඇත.මෙ ගැන සොයා බැලු විට සැමට තෙරුම් ගියෙ මෙය තාපසයාගෙ වැඩක් බවයි.එම නිසා සැවොම එම තාපසයා සොයා ගියේය.ටික දුරක් යන විට ගැමුනූ කුමරුට තාපසයා හමු විය. දුරදිම මෙ  තාපසයා එසෙ මෙසේ තාපසයෙක් බව කුමරු අවබොද කර ගත්තෙය.ලගට ගොස් වැද වැටි සමාව ඉල්ලා කතා කරනා විට මෙ කතරගම දෙවියන් බව සැමට අවබොද විය.ගැමුනුකුමරුට යුද්දය දිනිමට අශිර්වාද කලෙය.මෙහිදි ගැමුනු කුමරුද යූද්දය දිනු පසු රනින් දෙවොලක් සදන බවට පොරොන්දු විය.නමුත් කතරගම දෙවියනි ඉල්ලුවෙ අතු පන්දලමකි.කුමරු යුද්දය දිනා විත් එසෙම අතූ පන්දලමක් සදා තමා ගමන් කරන  දොලාවත් පුජා කලේය තවමත් මෙය කතරගම දෙවාලෙ තැන්පත් කර ඇත

එලාර සමග යුද්දයට ගිය ගැමුනු කුමරු කතරගමදි දවල්  කැමට කදයුරු බැද සෙවකයන් කෑම පිලියෙල කරන තුරු ගැමුනු කුමරු කතරගම දෙවියන් ගැන අසා ඇති නිසා ඒගැන සොයා බැලිමට ගොස් ඇත.මෙ අතර ගැමුනු කුමරුන්ට කෑම පිලියෙල කරන තැනට තාපසයෙක්  පැමින කෑමට යමක් ඉල්ලා ඇත.රජතූමාට පලමුව කෑම ලබා දිය යුතූ නිසා කෑම නැතැයි තාපසයාට පැවසු විට  බාජන පෙන්නා මෙවායෙ මොනවා දැයි සේවකයින් ගෙන් ඇසු විට ඒ වායෙ උදු  යැයි කියු නිසා උපශාන්ත ගමනෙන් නැවත ගියෙය.කතරගම දෙවියන් සොයා ගිය කුමරු නැවත පැමින කෑම ගැනිමට බැලුවිට කෑම සෙරම උදු පිටි බවට පත්ව ඇත.මෙ ගැන සොයා බැලු විට සැමට තෙරුම් ගියෙ මෙය තාපසයාගෙ වැඩක් බවයි.එම නිසා සැවොම එම තාපසයා සොයා ගියේය.ටික දුරක් යන විට ගැමුනූ කුමරුට තාපසයා හමු විය. දුරදිම මෙ  තාපසයා එසෙ මෙසේ තාපසයෙක් බව කුමරු අවබොද කර ගත්තෙය.ලගට ගොස් වැද වැටි සමාව ඉල්ලා කතා කරනා විට මෙ කතරගම දෙවියන් බව සැමට අවබොද විය.ගැමුනුකුමරුට යුද්දය දිනිමට අශිර්වාද කලෙය.මෙහිදි ගැමුනු කුමරුද යූද්දය දිනු පසු රනින් දෙවොලක් සදන බවට පොරොන්දු විය.නමුත් කතරගම දෙවියනි ඉල්ලුවෙ අතු පන්දලමකි.කුමරු යුද්දය දිනා විත් එසෙම අතූ පන්දලමක් සදා තමා ගමන් කරන  දොලාවත් පුජා කලේය තවමත් මෙය කතරගම දෙවාලෙ තැන්පත් කර ඇත

Advertisements
This entry was posted in වර්ගීකරණය නොකළ. Bookmark the permalink.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w